Rekrutacja

28.05.2021

Rekrutacja - dokumenty i informator

Dokumenty dla kandydata starającego się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:

  ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2021

  INFORMATOR DLA KANDYDATA

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Ważne: Kandydaci składają wniosek w systemie rekrutacyjnym podpisując go profilem zaufanym (nie wysyłają pisma do szkoły na skrzynkę elektroniczną za pośrednictwem e-PUAP, jako pismo ogólne)

Wniosek rekrutacyjny do szkoły ponadpodstawowej oraz podstawowe oświadczenia znajdują się również na stronie systemu rekrutacji w zakładce "druki/pliki do pobrania".

19.04.2021

KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY PROFIL PRAWNICZY

Na szkolnym profilu na Facebooku odbył się konkurs na najlepszy plakat promujący profil prawniczy. Spośród czterech propozycji uczniowie wybrali ten plakat, który ich zdaniem najlepiej profil prawniczy będzie reklamował. Autorkom zwycięskiej pracy - Julii Polak,  Gabrieli Warwas i Julii Osuszek z klasy 1E - serdecznie gratulujemy!

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 20.05.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 05/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Anastazja Gustaw z klasy 2N

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48