Rekrutacja

15 lip 2024

Rekrutacja - dokumenty potwierdzające

W dniach 16-22 lipca br. w godzinach 9.00- 14.00 zapraszamy uczniów, którzy zakwalifikowali się do klas pierwszych wraz z następującymi dokumentami:

  • oryginał ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał egzaminu ósmoklasisty,
  • zgoda na publikację wizerunku ucznia: Pobierz (*.docx),
  • oświadczenie dotyczące uczestnictwa w zajęciach religii/etyki,
  • 2 zdjęcia.

XXVII SWA

Szkolny refraktor na XXVII SWA (11-14.06.2024)

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48