Przetargi, oferty, praca

Dokumenty dla starających się o pracę w LO nr XIII:

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

 Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem w LO nr XIII

 Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie


Wrocław, 28.06.2024.

DYREKTOR LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr XIII OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: specjalista ds. administracyjnych  – 1 etat

 Więcej informacji...


XXVII SWA

Szkolny refraktor na XXVII SWA (11-14.06.2024)

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48