14.01.2020

ERASMUS+1

Wczoraj (09.01) ćwiczyliśmy coś niecodziennego! Uczniowie naszego liceum wraz z uczniami z liceum z Kępna uczyli się kroków naszego polskiego tańca narodowego - Krakowiaka. To było naprawdę niesamowite! Kroki, melodia, po prostu frajda i te smaczne kanapki! Chyba nasza grupa nie może przestać o tym myśleć. W ciągu kilku godzin staliśmy się profesjonalistami, dzięki naszym nauczycielom i ciężkiej pracy. Tutaj możecie zobaczyć co nieco z naszej próby.  Mam nadzieję, że Wam się spodoba!

Magdalena Gliszczyńska 1H

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48