01.02.2020

„W dzień targowy” (odcinek 33)

Zgodnie z dwudziestoośmioletnią tradycją, we Wrocławiu odbyły się Wrocławskie Targi Dobrych Książek. Wydarzenie to miało miejsce na Hali Stulecia w dniach 5-8 grudnia 2019 roku, a wstęp był wolny. Podczas targów liczne wydawnictwa książkowe kusiły odwiedzających swoją ofertą, a z kolei stoiska niezwiązane z czytelnictwem zachęcały do kupna ich wyrobów. Najciekawszą, według mnie, częścią programu były spotkania z autorami. W tym roku miałam okazję  spotkać się i porozmawiać z młodym autorem literatury obyczajowej, Jakubem Małeckim. Spod jego pióra wyszły takie bestsellery jak „Dygot”czy „Rdza” oraz książka „Horyzont”, której premiera miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku i której ekranizacja jest już planowana .Warto też wspomnieć o nagrodach wręczanych podczas wydarzenia, mianowicie o „Nagrodzie Edytorskiej Pióro Fredry” oraz „Nagrodzie Dobre Strony”. Pierwsza z nagród trafiła do wydawnictwa Karakter, odpowiedzialnego za książkę „Japonia utracona” autorstwa Alexa Kerra, natomiast „Nagroda Dobre Strony” wręczona została wydawnictwu Albusza za książkę „Kto ukradł jutro?” napisaną przez Olgę Ptak.

 Tekst Kalina Rzepka, zdjęcia Zofia Zawadzka

Migawki z budowy hali sportowej

Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej:Zobacz

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Szlif 06/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48