28.04.2020

Wsparcie psychologa, terapeuty środowiskowego, psychoterapeuty.

Od kwietnia w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca” działa Ośrodek  Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, który  oferuje wsparcie psychologa, terapeuty środowiskowego , psychoterapeuty.
 Zadbanie o psychikę dzieci i młodzieży jest szczególnie istotne w okresie epidemii, podczas  której wielu uczniów może odczuwać nasilony lęk, niepokój, stres lub źle znosić izolację. Aby uzyskać pomoc nie jest potrzebne skierowanie (świadczenie w ramach NFZ).
 W okresie epidemii porady psychologiczne i psychoterapia prowadzone  są z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (telefon, czat, videorozmowa).
 
Kontakt/rejestracja:  tel. 71 782 11 66 (pon.-pt. w godz. 8-15)
 
Dla kogo?
Dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi,  zaburzeniami nastroju, zachowania i in. , w tym:
- dzieci poniżej 7 roku życia,
- dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodzice i opiekunowie prawni.
 
Zakres pomocy:
- diagnoza psychologiczna
- porady psychologiczne
- psychoterapia (indywidualna, grupowa, rodzinna)
- wsparcie psychospołeczne – grupy wsparcia
- porady środowiskowe
- konsultacje edukacyjno-profilaktyczne (indywidualne lub grupowe) dla rodzin, opiekunów prawnych, rówieśników i innych osób z otoczenia dziecka
- współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi szkołami i innymi podmiotami z otoczenia dziecka.
 
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  dla Dzieci i Młodzieży (funkcjonuje w Fundacji „Promyk Słońca” ul. Swobodna 8a, Wrocław), jest elementem nowego modelu ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (pierwszy poziom pomocy). Działania ośrodka skupiają się na specjalistycznym wsparciu dzieci i młodzieży, w sytuacjach niewymagających interwencji psychiatrycznej i farmakoterapii.
   
Agata Szklińska
Fundacja „Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław

Migawki z budowy hali sportowej

Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej:Zobacz

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Szlif 06/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48