26.05.2019

Spotkanie z Robertem Kaczorowskim


17 maja na Młodzieżowej Wszechnicy Dziennikarskiej odwiedził nas Robert Kaczorowski, były wojskowy, technik klucza samolotów odrzutowych, menadżer przychodni medycznej oraz aktor epizodysta. Nasz gość opowiedział nam, jak trafił do szkoły wojskowej. Usłyszeliśmy, że szukając pracy poszedł na casting do serialu, i tak został aktorem amatorem. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda praca na planie filmowym. Pan Robert powiedział nam, że woli grać w teatrze niż serialu, ponieważ może pokazywać swoje naturalne emocje.


Tekst: Olga Powązka
Zdjęcia: Hanna Łagocka, Jagoda Zabłocka

Migawki z budowy hali sportowej

Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej:Zobacz

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Szlif 06/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48